Zakupy dotowane

2703.2019

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brzeg Dolny, 27.03.2019   Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/0009/19 „Zakup kolumn i wzorców do analizy GPC” w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki [...]

1203.2019

Zakup kolumn i wzorców do analizy GPC

Brzeg Dolny, 12.03.2019r. PCC MCAA Sp. z o.o.  w związku z realizacją projektu w konsorcjum z PCC EXOL S.A pt.: Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki [...]

Projekty zrealizowane

zarchiwizowane ogłoszenia o projektach zakupowych dotowanych