Zakupy dotowane

1203.2019

Zakup kolumn i wzorców do analizy GPC

Brzeg Dolny, 12.03.2019r. PCC MCAA Sp. z o.o.  w związku z realizacją projektu w konsorcjum z PCC EXOL S.A pt.: Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki [...]

1405.2018

Dokonano wyboru ofert na zakup i dostawę łaźni ultradźwiękowych, termostatów, czasz grzejnych, mieszadeł mechanicznych

Brzeg Dolny, 14-05-2018  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0012/18 „Zakup i dostawa łaźni ultradźwiękowych, termostatów, czasz grzejnych, mieszadeł mechanicznych do laboratorium badawczego” w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów [...]

Projekty zrealizowane

zarchiwizowane ogłoszenia o projektach zakupowych dotowanych
Przejdź do archiwum