Zakupy dotowane

1203.2019

Zakup kolumn i wzorców do analizy GPC

Brzeg Dolny, 12.03.2019r. PCC MCAA Sp. z o.o.  w związku z realizacją projektu w konsorcjum z PCC EXOL S.A pt.: Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych […]

Projekty zrealizowane

zarchiwizowane ogłoszenia o projektach zakupowych dotowanych
Przejdź do archiwum