//Zakupy dotowane
Zakupy dotowane2019-01-29T19:46:07+00:00

Zakupy dotowane

1405.2018

Dokonano wyboru ofert na zakup i dostawę łaźni ultradźwiękowych, termostatów, czasz grzejnych, mieszadeł mechanicznych

Brzeg Dolny, 14-05-2018  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0012/18 „Zakup i dostawa łaźni ultradźwiękowych, termostatów, czasz grzejnych, mieszadeł mechanicznych do laboratorium badawczego” w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów [...]

Projekty zrealizowane

zarchiwizowane ogłoszenia o projektach zakupowych dotowanych
Przejdź do archiwum