Brzeg Dolny, 23.11.2018

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/MCAA/0033/2018 „Zakup modułowego aparatu HPLC/GPC z możliwością rozbudowy” w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych”.

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0033/2018. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie.

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy:

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o.

data wpłynięcia oferty 04.10.2018

Ocena oferty: 100 punktów.