Profil firmy

PCC MCAA Sp. z o.o. (pierwotnie PCC P4 Sp. z o.o.), z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy Sienkiewicza 4,  została zarejestrowana w 2010 roku i należy do Grupy Kapitałowej PCC SE. Wraz ze swoim głównym udziałowcem – Spółką MCAA SE, zostały powołane w celu budowy nowej, innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego (MCAA). Zakres działalności Spółki obejmuje obecnie produkcję oraz sprzedaż kwasu monochlorooctowego i jego pochodnych.

Na miejsce inwestycji wybrana została lokalizacja terenów położonych w Brzegu Dolnym, koło Wrocławia w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W wyniku analiz rynkowych PCC rozpoznało zapotrzebowanie rynku na kwas MCA pochodzący od niezależnego producenta. Zdecydowano wykorzystać szansę rozwoju nowoczesnej instalacji produkcyjnej zwiększającej paletę o produkt lokowany na stale rosnącym rynku i zużywający chlor produkowany lokalnie przez Kompleks Chloru należący do PCC Rokita SA. Wybudowana i oddana do użytku w 2016 roku instalacja ma zdolność do produkcji 42 ktpa MCAA rocznie.

Z uwagi na specyfikę prowadzonych procesów produkcyjnych oraz lokalizację przedsiębiorstwa, dużą uwagę przywiązuje się do działań zapewniających całkowite bezpieczeństwo techniczne prowadzonych procesów chemicznych oraz ochronę środowiska naturalnego. Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników oraz bogatym zapleczem technicznym pozwalającym na utrzymanie standardów wytwarzania wyrobów i świadczenia usług na wysokim poziomie. Zastosowane rozwiązania minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożeń. Stałe monitorowanie terenu zakładu, procesów produkcyjnych, stanu technicznego instalacji oraz urządzeń pozwala na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa procesowego, który jest jednym z ważniejszych priorytetów działalności Spółki.

Produkowany na instalacji kwas monochlorooctowy znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.