Zakup kolumn i wzorców do analizy GPC

Brzeg Dolny, 12.03.2019r.

PCC MCAA Sp. z o.o.

 w związku z realizacją projektu w konsorcjum z PCC EXOL S.A pt.: Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów […]