Nasze produkty

Produkowany na instalacji kwas monochlorooctowy znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. do produkcji:

 • agrochemikaliów

 • środków ochrony roślin

 • nawozów

 • tworzyw sztucznych

 • detergentów

 • farb i lakierów

 • kosmetyków i środków higieny osobistej

 • w przemyśle celulozowo-papierniczym

 • w przemyśle farmaceutycznym

 • w przemyśle spożywczym

 • w przemyśle wydobywczym

Portal Produktowy
Grupy PCC

Ponad 800 produktów i formulacji chemicznych