Historia

oś czasu

2021
2021
2021

Doskonalenie oceny Ecovadis poprzez uzyskanie 68 punktów

2020
2020
2020

Doskonalenie oceny Ecovadis poprzez uzyskanie 64 punktów

2019
2018-2019

Zakończony sukcesem audyt TfS (Together for Sustainability) z zakresu zrównoważonego rozwoju

2019

Uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018

2018
2018

Otrzymanie srebrnego certyfikatu społecznej odpowiedzialności biznesu z 56 punktami przyznanego przez analityków platformy EcoVadis

2018

Uzyskanie certyfikatów OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

2017
2017

Uzyskanie certyfikatów ISO 9001, 14001, Halal i koszerności

2016
2016
2016

Rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej

2016
2016

Uruchomienie produkcji kwasu MCAA na nowej instalacji w Brzegu Dolnym na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) z wykorzystaniem mediów i infrastruktury zakładów chemicznych PCC Rokita SA

2015
2016

Oddanie instalacji do użytku zgodnie z harmonogramem dofinansowanego projektu

2014
2014

Zmiana nazwy PCC P4 Sp. z o.o. na PCC MCAA Sp. z o.o.

2013
2013-2015

Rozpoczęcie jednej z najważniejszych inwestycji polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego – budowy innowacyjnej instalacji produkcji nowej jakości w kategorii ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)

2012
2012
2012

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)”, pomiędzy PCC P4 Sp. z o.o. a Ministerstwem Gospodarki

2011
2011

Prace projektowe

2010-2011

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013; Decyzja Ministerstwa Gospodarki o przyznaniu dotacji

2010
2007–2013

Prace inżynieryjne i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju nowoczesnej technologii do produkcji ultra-wysokiej czystości MCAA (UP – grade)

2010

Powołanie spółki córki – PCC P4 Sp. z o.o w celu realizacji strategicznego projektu z punktu widzenia Grupy Kapitałowej PCC – inwestycji polegającej na budowie innowacyjnej instalacji produkcji nowej jakości w kategorii ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA) o wydajności 42 000,00 ton/rok w przeliczeniu na 100%-wy kwas monochlorooctowy, wraz z obiektami towarzyszącymi