Historia

oś czasu

2021
14 kwietnia

2021

2021

Doskonalenie oceny Ecovadis poprzez uzyskanie 68 punktów

2020
8 stycznia

2020

2020
Doskonalenie oceny Ecovadis poprzez uzyskanie 64 punktów
2019
23 grudnia

2018-2019

Zakończony sukcesem audyt TfS (Together for Sustainability) z zakresu zrównoważonego rozwoju

3 grudnia

2019

Uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018

2018
28 sierpnia

2018

Otrzymanie srebrnego certyfikatu społecznej odpowiedzialności biznesu z 56 punktami przyznanego przez analityków platformy EcoVadis

28 sierpnia

2018

Uzyskanie certyfikatów OHSAS 18001:2007,
ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

2017
4 stycznia

2017

Uzyskanie certyfikatów ISO 9001, 14001, Halal
i koszerności

2016
4 kwietnia

2016

2016

Rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej

4 stycznia

2016

2016

Uruchomienie produkcji kwasu MCAA na nowej instalacji w Brzegu Dolnym na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) z wykorzystaniem mediów i infrastruktury zakładów chemicznych PCC Rokita SA

2015
4 stycznia

2016

Oddanie instalacji do użytku zgodnie
z harmonogramem dofinansowanego projektu

2014
4 stycznia

2014

Zmiana nazwy PCC P4 Sp. z o.o.
na PCC MCAA Sp. z o.o.

2013
4 stycznia

2013-2015

Rozpoczęcie jednej z najważniejszych inwestycji polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego – budowy innowacyjnej instalacji produkcji nowej jakości w kategorii ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)

2012
4 stycznia

2012

2012

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego
(U-P MCAA)”, pomiędzy PCC P4 Sp. z o.o.
a Ministerstwem Gospodarki

2011
4 kwietnia

2011

Prace projektowe

4 stycznia

2010-2011

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013; Decyzja Ministerstwa Gospodarki o przyznaniu dotacji

2010
31 grudnia

2007–2013

Prace inżynieryjne i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju nowoczesnej technologii
do produkcji ultra-wysokiej czystości MCAA
(UP – grade)

14 grudnia

2010

Powołanie spółki córki – PCC P4 Sp. z o.o w celu realizacji strategicznego projektu z punktu widzenia Grupy Kapitałowej PCC – inwestycji polegającej na budowie innowacyjnej instalacji produkcji nowej jakości w kategorii ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)
o wydajności 42 000,00 ton/rok w przeliczeniu
na 100%-wy kwas monochlorooctowy,
wraz z obiektami towarzyszącymi