Brzeg Dolny, 27.03.2019

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/0009/19 „Zakup kolumn i wzorców do analizy GPC” w ramach projektu: „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych”.

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/0009/19. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie.

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy:

– dla części A: 

„SHIM-POL A.M.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka.A.Reszka, Sp. Jawna

05-080 Izabelin, ul. Lubomirskiego 5

Ocena oferty: 100 punktów

data wpłynięcia oferty 19.03.2019

– dla części B: 

ANCHEM Sp. z o.o. Sp.k.

04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 23

Ocena oferty: 100 punktów

data wpłynięcia oferty 19.03.2019