Strategia podatkowa

Zgodnie z wymogiem art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie  sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej, Spółka poniżej publikuje sprawozdanie za rok podatkowy 2021 r.

Strategia realizacji podatkowej