Dotacje

PCC EXOL SA oraz PCC MCAA Sp. z o. o. realizują projekt pn.:

Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych

Umowa nr:

w ramach POIR, poddziałania

Całkowita wartość projektu:

Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)

POIR.01.02.00-00-0036/17-00

1.2. Sektorowe programy B+R „INNOCHEM”

10 730 015,24 PLN

5 134 324,35 PLN

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji gamy nowych polimerycznych surfaktantów, posiadających właściwości plastyfikujące, a także nabycie wiedzy i doświadczenia o aplikacji tych produktów.

Planowane efekty projektu to:

  • Walidacja i optymalizacja opracowanej metody syntezy grupy nowych surfaktantów polimerycznych,
  • Ocena parametrów aplikacyjnych otrzymanych produktów jako surfaktantów i plastyfikatorów do zastosowań w branży kosmetyków estetycznych i do produkcji opakowań dla branży spożywczej i medycznej;
  • Powiększenie skali produkcji do instalacji pilotażowej półtechnicznej a następnie wyprodukowanie testowych partii produktów i dystrybucję próbek wśród klientów;
  • Przygotowanie założeń projektowych do projektu procesowego dla instalacji w skali przemysłowej;

Projekt realizowany będzie w terminie od września 2017 r. do sierpnia 2020 r.

Zamówienia w ramach projektu:

Zakup kolumn i wzorców do analizy GPC
Zakup modułowego aparatu HPLC/GPC z możliwością rozbudowy
Zakup i dostawa szkła oraz drobnych materiałów laboratoryjnych

Projekt pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)”  uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym,  działania nr 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie zawarta była pomiędzy Ministerstwo Gospodarki a PCC MCAA Sp. z o.o. (poprzednia nazwa PCC P4 Sp. z o.o.).

Umowa nr:

Całkowita wartość projektu

Dotacja (30 % wydatków kwalifikowanych)

Wkład Unii Europejskiej (dotacja)

Termin realizacji

UDA-POIG.04.05.01-00-028/10-13

208.152.474,56 PLN

52.221.654,15 PLN

44.388.406,03 PLN

07.2011 – 06.2016 r.

Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, instalacja została oddana do użytku.

Dotacje

przejdź do archiwum

Zakupy dotowane

zobacz