Systemy zarządzania

Prowadząc działalność w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kwasu monochlorooctowego i jego pochodnych PCC MCAA Sp. z o.o. wdrożyła i ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dowodem skuteczności realizacji powyższych systemów jest otrzymanie Certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Klientów uzyskano również Certyfikat Halal (Nr certyfikatu: HC/1724/10/2022) oraz Certyfikat Kosher.

Certyfikat EcoVadis to uznanie osiągnięć w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Działając w ramach Spółek Grupy PCC, PCC MCAA Sp. z o.o. angażuje się w nieustanne doskonalenie standardów bezpieczeństwa.