Systemy zarządzania

Prowadząc działalność w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kwasu monochlorooctowego i jego pochodnych PCC MCAA Sp. z o.o. wdrożyła i ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dowodem skuteczności realizacji powyższych systemów jest otrzymanie Certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Klientów uzyskano również Certyfikat Halal oraz Certyfikat Kosher.

Certyfikat EcoVadis to uznanie osiągnięć w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Certyfikat EcoVadis

Działając w ramach Spółek Grupy PCC, PCC MCAA Sp. z o.o. angażuje się w nieustanne doskonalenie standardów bezpieczeństwa.