Zakupy

Zakupy techniczne i usług

Szanowni Państwo,

Wszelkie zakupy w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” będą prowadzone poprzez Platformę Zakupową PCC Rokita.

Platforma pozwala Dostawcom na składanie ofert w sposób elektroniczny dający zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Podczas całego procesu Dostawcy będą mogli zadawać publiczne pytania, uzyskiwać wyjaśnienia dotyczące prowadzonego postępowania jak również pobrać wszystkie dokumenty bez konieczności wizyty a jedynie przeglądając informacje o przetargach.

Każdy Dostawca po zarejestrowaniu i wybraniu kategorii CPV odpowiadającej profilowi jego działalności będzie otrzymywał powiadomienia przetargowe – wystarczy jedynie śledzić pocztę.

Zapraszamy Państwa na Platformę Zakupową!

Transport

Platforma zakupu usług transportowych
czytaj więcej