Zakupy

Zakupy materiałów technicznych i usług

Szanowni Państwo,

PCC MCAA Sp. z o.o. realizuje zakupy poprzez Platformę Zakupową PCC Rokita.

Platforma pozwala Dostawcom na składanie ofert w sposób elektroniczny dający zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Podczas całego procesu Dostawcy mogą zadawać publiczne pytania, uzyskiwać wyjaśnienia dotyczące prowadzonych postępowań, jak również pobierać wszystkie dokumenty bez konieczności wizyty w siedzibie firmy, a jedynie przeglądając informacje o przetargach.

Każdy Dostawca po zarejestrowaniu i wybraniu kategorii CPV odpowiadającej profilowi jego działalności będzie otrzymywał powiadomienia przetargowe – wystarczy jedynie śledzić pocztę.

Zapraszamy Państwa na Platformę Zakupową!

Transport

Platforma zakupu usług transportowych

Conflict minerals

PCC MCAA Sp. z o.o. jest świadoma swojej moralnej odpowiedzialności i popiera, a przez to oczekuje, że wszyscy jej dostawcy respektują zasady związane z tzw. conflict minerals i dokładają należytej staranności w kontroli łańcuchów dostaw materiałów do wytworzenia których wykorzystywane jest 3TG.