MCAA SE2020-10-30T14:27:00+01:00

MCAA SE

MCAA Europejska Spółka Akcyjna
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
tel. +48 71 794 3611

KRS 0000307150
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 988-026-74-14 / REGON 020764644
Kapitał zakładowy 20.700.000,00 EUR / Kapitał wpłacony 20.700.000,00 EUR

Komunikaty

Go to Top