PCC MCAA

Produkcja kwasu monochlorooctowego (MCAA).

PCC MCAA Sp. z o.o. jest jednym z kluczowych producentów kwasu monochlorooctowego w Europie, w tym ultraczystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA), w którym zawartość kwasu dwuchloroctowego (DCAA) nie przekracza 90 ppm.