Z wielką radością pragniemy podzielić się informacją o kolejnym sukcesie naszej firmy. Zarząd PCC MCAA Sp. z o.o. w 2018 roku zadecydował o poddaniu się audytowi zewnętrznemu zgodnie z zasadami i kryteriami inicjatywy TfS (Together for Sustainability).

Audyt został przeprowadzony przez niezależną firmę zewnętrzną będącą na liście certyfikowanych auditorów „TfS” w następujących obszarach:

  • Zarządzanie
  • Środowisko
  • Zdrowie i Bezpieczeństwo
  • Prawo Pracy i Prawa Człowieka
  • Zarządzanie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom, korupcji, oszustwom, przekupstwom

W wyniku pierwszego tego typu audytu w PCC MCAA Sp. z o.o. zaplanowano i zainicjowano działania korygujące, których realizacja została potwierdzona podczas audytu follow-up w grudniu 2019.
Tym samym pragniemy zaznaczyć, że Klienci PCC MCAA Sp. z o.o. mają niezależne dowody na to, że współpraca z naszą firmą poparta jest odpowiedzialnym biznesem, bazującym na międzynarodowych zasadach zrównoważonego rozwoju.

Cytując za https://tfs-initiative.com/
* Together for Sustainability (TfS) to wspólna inicjatywa firm chemicznych, założona w 2011 roku. Inicjatywa opracowała i wdrożyła globalny program oceny, audytu i poprawy praktyk zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw w przemyśle chemicznym. Inicjatywa TfS dąży do zbudowania standardu branżowego dotyczącego zrównoważonych łańcuchów dostaw i w tym celu ustanowiła standardowe podejście do oceny i poprawy wydajności dostawców w ramach zrównoważonych łańcuchów dostaw w przemyśle chemicznym. Ponadto oceny i audyty TfS są przeprowadzane według wcześniej określonego zestawu kryteriów, a następnie dzielone między członków TfS, co poprawia wydajność wszystkich zaangażowanych.