Rok 2021 rozpoczął się dla PCC MCAA ogromnym sukcesem. Firma pierwszy raz w historii zdobyła Złoty medal społecznej odpowiedzialności biznesu EcoVadis z wynikiem wyższym niż 68/100 (96-sty percentyl).

Dzięki temu osiągnięciu, na który pracował cały zespół pracowników, PCC MCAA znajduje się wśród 5 procent najwyżej ocenianych przez EcoVadis firm w swojej branży.

Firma podniosła swój wynik w stosunku do ostatniej oceny o 4 punkty i tym samym ponownie uzyskała zewnętrzny dowód na ciągłe doskonalenie w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dla każdego z ocenianych obszarów: środowisko, praktyki pracy i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia PCC MCAA otrzymała wyniki powyżej średniej ocen firm działających w tej samej branży.

Firma w 2018 roku została zaproszona przez swoich Klientów do raportowania na platformie jako uczestnik łańcucha dostaw globalnych dostawców. Od tego czasu PCC MCAA prowadzi regularną samoocenę na platformie Ecovadis i stale czyni postępy, czego rezultatem są uzyskiwane coraz wyższe oceny i odznaczenia.

Dzięki interaktywnej platformie Ecovadis, PCC MCAA może bezpośrednio dzielić się wynikami swojej oceny oraz procesu doskonalenia z wybranymi Klientami, w tym z uczestnikami inicjatywy TfS (Together for Sustainability).

Poprzez złożenie raportu do EcoVadis i dzięki globalnej skali działalności tej platformy, Spółka jest obecnie jedną z kilkudziesięciu firm chemicznych działających na arenie międzynarodowej, które prowadzą regularną i kompleksową samoocenę w ramach działalności na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz odpowiedzialności społecznej.

Statystyki platformy świadczą o wdrażaniu praktyk zrównoważonego rozwoju, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w regionach, które znajdują się na początku drogi do stabilnego wzrostu gospodarczego. Co więcej ocena EcoVadis jest jednym z kilku kluczowych elementów systemów kwalifikacji dostawców firm operujących w różnych sektorach gospodarki na całym świecie. Tak też jest w przypadku klientów PCC MCAA – Spółka jest kwalifikowana do współpracy jako dostawca surowców na podstawie wyników oceny dokonywanej przez ekspertów platformy.