2020 rok rozpoczęliśmy od sukcesu – Spółka drugi rok z rzędu została nagrodzona Srebrnym Medalem EcoVadis, osiągając wynik 64 punkty na 100 możliwych.
Wynik ten plasuje PCC MCAA w grupie 25% najwyżej ocenianych firm przez EcoVadis, a także w 7% najwyżej ocenianych firm w branży chemicznej.

Firma podniosła swoją punktację w stosunku do ostatniej oceny o 8 punktów
i tym samym uzyskała kolejny, po audycie TfS (Together for Sustainability) zewnętrzny dowód na ciągłe doskonalenie w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dla każdego z ocenianych obszarów:
– Środowisko
– Praktyki Pracy i Prawa Człowieka
– Etyka
– Zrównoważone Zamówienia
PCC MCAA otrzymała wyniki powyżej średniej ocen firm działających w tej samej branży.

O EcoVadis:
EcoVadis zapewnia wiodące rozwiązanie do monitorowania zrównoważonego rozwoju w globalnych łańcuchach dostaw. Korzystając z innowacyjnych technologii i wiedzy CSR, EcoVadis stara się angażować firmy i pomagać im w stosowaniu zrównoważonych praktyk.

Wiedza specjalistyczna EcoVadis, jaką jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) obejmuje zespół międzynarodowych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju, który analizuje i sprawdza dane firm (dokumenty pomocnicze, wyniki obserwacji 360° itp.) w celu tworzenia wiarygodnych ocen, biorąc pod uwagę branżę, wielkość i lokalizację geograficzną każdej firmy.

Metodologia EcoVadis opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000) i jest nadzorowana przez komitet naukowy złożony z ekspertów ds. CSR i łańcucha dostaw, aby zapewnić wiarygodne oceny CSR stron trzecich.

Kontakt: www.ecovadis.com

Certyfikat EcoVadis