PCC Rokita SA pod etyczną lupą EcoVadis – Wysokie noty Spółki jako uczestnika łańcucha dostaw globalnych firm.

Grupa PCC Rokita utrzymała srebrny poziom społecznej odpowiedzialności biznesu przyznany przez analityków platformy EcoVadis. Firma została zaproszona do raportowania na tej międzynarodowej platformie jako uczestnik łańcucha dostaw 27 globalnych firm operujących w różnych branżach przemysłowych.  Ocena EcoVadis jest dla nich jednym z najistotniejszych kryteriów kwalifikacji dostawców. W tym roku PCC Rokita podniosła swój wynik w stosunku do roku 2019 uzyskując w sumie 60 na 100 punktów możliwych do zdobycia. Wynik ten plasuje Grupę PCC Rokita wśród 25 % najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis.

Zespół EcoVadis oceniający raporty ponad 65 tysięcy organizacji, liczy kilkuset doświadczonych ekspertów reprezentujących około 40 różnych narodowości. Srebrny poziom CSR jest bardzo istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych oraz łańcucha dostaw. 

Biorąc pod uwagę globalną skalę przedsięwzięcia firmy EcoVadis, PCC Rokita  jest jedną kilkudziesięciu firm chemicznych działających na arenie międzynarodowej, które regularnie dokonują kompleksowej samooceny w ramach działalności na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz odpowiedzialności społecznej. Statystyki platformy świadczą o wdrażaniu praktyk zrównoważonego rozwoju, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych jak i w regionach, które znajdują się na początku drogi do stabilnego wzrostu gospodarczego. Co więcej ocena EcoVadis jest jednym z kilku kluczowych elementów systemów kwalifikacji dostawców  firm operujących w różnych sektorach gospodarki na całym świecie.

Istotnym faktem jest, że Grupa PCC Rokita znalazła się w grupie bardzo dobrze ocenionych firm działających w branży chemicznej na świecie.  W gronie graczy rynkowych reprezentujących branżę chemiczną, którzy od lat utrzymują najwyższe wyniki oceny EcoVadis i kwalifikują swoich dostawców za pośrednictwem tej platformy, znajdują się takie firmy jak: DuPont, Akzo Nobel, Syngenta, Evonik, Clariant, Saint Gobain, Bayer czy BASF.

EcoVadis prowadzi pierwszą platformę umożliwiającą przedsiębiorstwom dokonywanie oceny kontrahentów w łańcuchu dostaw. Platforma wykorzystuje własną technologię oraz sieć kilkuset ekspertów w celu udostępniania prostych i wiarygodnych kart oceny społecznej odpowiedzialności firm. Karty te obejmują ponad 190 kategorii zakupów, 21 wskaźników CSR i 160 krajów świata. EcoVadis ułatwia przedsiębiorstwom działania na rzecz ograniczania ryzyk i poprawy innowacyjności oraz efektywności w ramach ich sieci logistycznych. Za pośrednictwem platformy EcoVadis co roku raportuje ponad 65 tysięcy firm wykazujących swoją  aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. po to aby zwiększyć transparentność i zaufanie między partnerami biznesowymi.

Certyfikat możesz pobrać tutaj.