29 listopada 2019 r. odbyło się, zorganizowane wspólnie przez Dział Logistyki PCC MCAA oraz Biuro Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita, spotkanie z doradcami ds. bezpieczeństwa przewoźników odpowiedzialnych za transport kwasu monochlorooctowego w Europie i na świecie. PCC MCAA od momentu rozpoczęcia sprzedaży przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa operatorów i kierowców zaangażowanych w transport naszych produktów. Na spotkaniu przedstawiona została przygotowana przez nasz Zespół prezentacja dotycząca bezpiecznego załadunku, rozładunku, transportu, podgrzewania i obchodzenia się z kwasem MCA w roztworach wodnych. Ma ona na celu pokazanie przewoźnikom wzorcowe zachowanie i środki ochrony indywidualnej jakie powinni posiadać kierowcy, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku.

PCC MCAA wraz z Działem Bezpieczeństwa i Prewencji podjęło także decyzję o rozszerzeniu prezentacji poprzez uwzględnienie analizy złożonych reklamacji i incydentów z udziałem kierowców, aby jeszcze lepiej uzmysłowić kierowcom z jakimi sytuacjami mogą mieć do czynienia w codziennej pracy.