Brzeg Dolny, 14-05-2018 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/MCAA/0012/18 „Zakup i dostawa łaźni ultradźwiękowych, termostatów, czasz grzejnych, mieszadeł mechanicznych

 do laboratorium badawczego” w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych”.

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0012/18. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie.

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano oferty firm:

Część A: Łaźnie ultradźwiękowe

VWR International Sp. z o.o.

data wpłynięcia oferty 26.04.2018

Ocena oferty: 100 punktów.

Część B: Termostaty

Alchem Grupa Sp. z o.o.

data wpłynięcia oferty 27.04.2018

Ocena oferty: 100 punktów.

Część D: Czasza grzejna i mieszadła mechaniczne

Merazet SA

data wpłynięcia oferty 30.04.2018

Ocena oferty: 100 punktów.