W czerwcu 2019 po raz trzeci zostały wręczone nagrody roczne w ramach Programu Optima – Mój pomysł na…

W tym roku, decyzją Zarządu Grupy PCC, nagrodę otrzymał Piotr Piorunowski, dzięki któremu wdrożyliśmy pomysł na zastosowanie przesiewacza katalizatora palladowego do rozdzielania poszczególnych frakcji.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych do zgłaszania swoich pomysłów.

O programie Optima

Optima to program realizowany w Spółkach Grupy PCC w Brzegu Dolnym. Jego celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminowanie strat i marnotrawstwa, a także ciągła poprawa wprowadzonych rozwiązań. Naszym celem jest optymalizacja procesów związanych z działalnością Spółki, zmniejszenie awaryjności, maksymalizacja bezpieczeństwa, sprawna i przejrzysta komunikacja oraz ciągłe doskonalenie.