W 2018 roku pracownicy PCC MCAA Sp. z o.o. obchodzili jubileusz pracy w Grupie PCC, odpowiednio:
Janusz Kozłowski – 40 lat
Krzysztof Szubert – 35 lat
Naszym Jubilatom serdecznie gratulujemy!!!