Brzeg Dolny, 01.02.2018 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/MCAA/0030/17 „Dostawa, montaż i uruchomienie wyparki rotacyjnej do laboratorium badawczego” w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych”.

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0030/17. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie.

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy:

DONSERV Wojciech Kaca

data wpłynięcia oferty 09.01.2018

Ocena oferty: 98,84 punktów.