Brzeg Dolny, 19-01-2018

 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/MCAA/0031/17 „Dostawa, montaż i uruchomienie titratora do laboratorium badawczego, niezbędnego do realizacji projektu CitrEX realizowanego przez spółkę PCC MCAA Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym”

w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych”.

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0031/17. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie.

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy:

Metrohm Polska Sp. z o.o.

data wpłynięcia oferty 21.11.2017

Ocena oferty: 100 punktów.