Brzeg Dolny, 09.04.2018

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/MCAA/0005/18 „Zakup i dostawa szkła oraz drobnych materiałów laboratoryjnych” w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych”.

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0005/18. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie.

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano oferty firm:

Część A: szkło specjalistyczne

VWR International Sp. z o.o.

data wpłynięcia oferty 20.03.2018

Ocena oferty: 100 punktów.

 Część B: szkło i materiały drobne

Alchem Grupa Sp. z o.o.

data wpłynięcia oferty 20.03.2018

Ocena oferty: 100 punktów.

Część C: plastiki i materiały drobne

Alchem Grupa Sp. z o.o.

data wpłynięcia oferty 20.03.2018

Ocena oferty: 100 punktów.