• PCC MCAA, spółka należąca do Grupy PCC, jest producentem ultraczystego kwasu monochlorooctowego (MCAA) wytwarzającym rocznie 42 000 ton produktu. Obecnie planowany jest wzrost wydajności do 100 000 ton.
  • Zakład, oddany do eksploatacji w Polsce w 2016 roku, jest jedyną taką instalacją produkującą MCAA w Europie Wschodniej. Dzięki temu, spółka PCC MCAA zdobyła około 20% udziału na rynku europejskim osiągając szybko dobrą pozycję rynkową.
  • Przygotowywana jest ekspansja na rynki Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji.
  • PCC MCAA jest jednym z trzech podmiotów na świecie będących w posiadaniu technologii wytwarzania naprawdę najwyżej jakości.

Duisburg (Niemcy) / Brzeg Dolny (Polska), 30 sierpnia 2018 – PCC SE, niemiecka grupa kapitałowa z siedzibą w Duisburgu zatrudniająca około 3400 pracowników w 18 krajach, przygotowuje się do rozszerzenia skali działalności na rynku poprzez zwiększenie produkcji kluczowego produktu chemicznego – kwasu monochlorooctowego (MCAA). Spółka wchodząca w skład grupy – PCC MCAA Sp. z o.o. – jest jednym z trzech podmiotów na świecie posiadających zastrzeżoną technologię wytwarzania najwyższej jakości MCAA. Nowoczesny zakład, oddany do eksploatacji w 2016 roku w Brzegu Dolnym, w Polsce, na terenie największych zakładów chemicznych Grupy PCC, jest jedyną tego rodzaju instalacją w Europie Wschodniej. W odpowiedzi na bardzo pozytywną reakcję klientów oraz prognozy wzrostu zapotrzebowania, zaplanowano sukcesywny wzrost rocznej wydajności z obecnego poziomu produkcji 42 000 ton. Wkrótce wydajność wzrośnie o początkowe 25%, a w perspektywie średniookresowej planowany jest wzrost do 100 000 ton rocznie.

Wysokiej jakości czysty MCAA znajduje zastosowanie w produkcji wielu artykułów codziennego użytku, na przykład środków do higieny osobistej, substancji wiążących w produktach żywnościowych, kofeiny syntetycznej dodawanej do napojów i witamin oraz w wielu innych gałęziach przemysłu – do produkcji środków ochrony roślin, w górnictwie, papiernictwie czy budownictwie. MCAA jest również kluczowym składnikiem plastyfikatorów do PVC oraz klejów. Ultraczysty MCAA wykorzystywany jest w farmaceutycznych procesach syntezy. Spółka zależna Grupy, PCC MCAA Sp. z o.o., opracowała własną, nowoczesną technologię produkcji tego wszechstronnego, specjalistycznego produktu chemicznego i oferuje MCAA w całym zakresie czystości od klasy technicznej po produkt wysokiej czystości i ultraczysty.

W zależności od zapotrzebowania klienta, MCAA może być dostarczany w formie roztworu wodnego w różnych stężeniach lub w postaci stałej, na przykład w formie płatków.

Nasz zakład produkuje MCAA o najwyższej możliwej klasie czystości,” wyjaśnia Waldemar Preussner, założyciel spółki i Przewodniczący Zarządu spółki kapitałowej PCC SE. „Pragniemy, aby spółka PCC MCAA stała się partnerem z wyboru dla klientów z całego świata na tym ważnym rynku. Budowa zakładu MCAA w Brzegu Dolnym stanowiła dla nas spore wyzwanie i dlatego efekty inwestycji, jak również reakcja rynku przerosła nasze oczekiwania. W związku ze spodziewanym stałym wzrostem zapotrzebowania planujemy podniesienie wydajności produkcji do 100 000 ton rocznie w perspektywie średniookresowej.”

Obecnie najważniejszym rynkiem dla PCC MCAA Sp. z o.o. jest Europa, gdzie spółka zbudowała bogatą bazę klientów. W przygotowaniu jest ekspansja szczególnie na rynki obu Ameryk, ale także na rynki Azji.

Budowa zakładu MCAA została ukończona w 2015 roku i w tym czasie była jednym z najważniejszych projektów realizowanych w europejskim sektorze chemicznym. Produkcja oraz sprzedaż komercyjna MCAA rozpoczęła się pod koniec 2016 roku.

Zakład MCAA wykorzystuje w procesie produkcji, między innymi, chlor i wodór. Te ważne surowce dostarczane są bezpośrednio, rurociągiem, z siostrzanej spółki PCC Rokita SA znajdującej się na tym samym terenie w Brzegu Dolnym, w Polsce. PCC Rokita SA jest największą spółką chemiczną w Grupie PCC i jedną z najważniejszych spółek tej branży w Polsce. Integracja nowego zakładu MCAA w istniejącej infrastrukturze produkcji chloru znacznie wzmocni łańcuch wartości Pionu Chemii PCC w Segmencie Chloropochodne przyczyniając się do dalszego rozwoju. Własna produkcja głównego surowca do wytwarzania MCAA, chloru oraz ważnych substancji pomocniczych, takich jak wodór, na terenie tego samego zakładu gwarantuje również długoterminową i konkurencyjną dostawę surowców na potrzeby produkcji MCAA.

Bliska współpraca ze spółkami zależnymi zajmującymi się logistyką: PCC Autochem Sp. z o.o. oraz PCC Intermodal S.A. oraz z wybranymi zewnętrznymi usługodawcami zapewnia również bezpieczeństwo i elastyczność dystrybucji.

Nasz zakład MCAA w Brzegu Dolnym mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrolizy do produkcji chloru spółki PCC Rokita,” mówi Preussner. „To dobry przykład efektów synergii pomiędzy podmiotami Grupy PCC. Wzrost wydajności instalacji PCC MCAA oznacza rozwój obu naszych spółek zależnych. W ostatnich latach zwiększyliśmy znacznie wydajność produkcyjną elektrolizy membranowej do produkcji chloru. Nadwyżki odbierane są głównie przez PCC MCAA. Korzystają więc oba podmioty.”

W 2015 roku, Spółka PCC Rokita SA ukończyła proces przejścia produkcji chloru na nowoczesną i ekologicznie bezpieczną technologię membranową. Dzięki zmianie technologii obniżona została emisja CO2 o 750 kg na tonę produkowanego roztworu sody kaustycznej jak również zużycie energii. Jednocześnie uzyskano znaczny wzrost wydajności produkcji chloru. Tym samym PCC Rokita SA wzmocniła swoją pozycję jednego z wiodących producentów chloru w Europie Wschodniej. Spółka, wchodząca w skład Grupy PCC, notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i od grudnia 2016 roku wchodzi w skład prestiżowego indeksu RESPECT obejmującego spółki kierujące się zasadami zrównoważonego rozwoju (obecnie w skład indeksu RESPECT wchodzi 28 spółek).

O PCC (www.pcc.eu):

PCC SE, z siedzibą w Duisburgu, w Niemczech, jest międzynarodową grupą działającą głównie w branży chemicznej, jak również logistycznej i energetycznej. Grupa, założona w 1993 roku i zatrudniająca około 3 400 pracowników w 18 krajach, w 2017 roku osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 683,2 miliona euro. Większość przychodów, około 86%, została wypracowana przez pięć segmentów Pionu Chemii: Poliole, Surfaktanty, Chloropochodne, Chemia Specjalistyczna i Dobra Konsumpcyjne, zlokalizowanych głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, a przede wszystkim w Polsce. Nakłady inwestycyjne Grupy w 2017 roku wyniosły 101,4 miliona euro.

Największą spółką Grupy jest PCC Rokita SA, która jest właścicielem jednego z największych zakładów chemicznych w Polsce mieszczącego się w pobliżu Wrocławia. Zakład jest, między innymi, jednym z głównych producentów chloru i liderem w produkcji polioli w Europie Wschodniej. PCC Exol SA jest największym polskim producentem surfaktantów. W branży logistyki PCC świadczy usługi transportu kontenerowego na skalę międzynarodową, a w sektorze energetycznym PCC jest operatorem kilku nowoczesnych elektrowni.

Kontakt z prasą:

Susanne Biskamp

Head of Marketing & Public Relations

PCCSE

Moerser Str. 149

47198 Duisburg

Niemcy

Tel: +49 (0)2066 20 19-35

Fax+49 (0)2066 20 19 72

Email: susanne.biskamp@pcc.eu

Informacja prasowa PCC SE, Duisburg (Niemcy), 30 sierpnia 2018 | Tel: +49 (0)2066 20 19 35 | E-mail: pr@pcc.eu |