W czerwcu 2019 Grupa PCC uruchomiła program „Bezpieczna Praca – MÓJ wybór”.
Jednym z głównych celów programu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i promowanie bezpiecznych zachowań. Działania zaplanowane w ramach programu tj. szkolenia, spotkania z przełożonymi, akcje informacyjne i plakatowej mają za zadanie zwiększenie świadomości pracowników Grupy PCC na temat bezpiecznej pracy i jej znaczenia dla zdrowia, samopoczucia i efektywności wykonywania obowiązków.
Program będzie realizowany w 6 obszarach:
1. Ubiór i wyposażenie ochronne.
2. Zgłaszanie wypadków.
3. Czynniki chemiczne w środowisku pracy.
4. Prace na wysokości.
5. Prace w przestrzeniach zamkniętych.
6. Drogi i wyjścia ewakuacyjne.