Rok 2022 rozpoczęliśmy z sukcesem! Utrzymaliśmy złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu przyznany przez analityków platformy EcoVadis. Nasz wynik przekroczył 67/100 i za to osiągnięcie dostaliśmy Złoty Medal EcoVadis. Dzięki temu jesteśmy wśród 5 procent najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis.

Spółka PCC MCAA od 2018 roku prowadzi regularna samoocenę na platformie EcoVadis i stale czyni postępy, czego rezultatem są uzyskiwane coraz wyższe oceny i odznaczenia.

Certyfikat EcoVadis jest bardzo istotnym i prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w takich obszarach jak:

  • środowisko
  • zatrudnienie
  • uczciwe praktyki biznesowe
  • łańcuch dostaw

Statystyki platformy świadczą o wdrażaniu praktyk zrównoważonego rozwoju, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych jak i w regionach, które znajdują się na początku drogi do stabilnego wzrostu gospodarczego. Ocena EcoVadis jest jednym z kilku kluczowych elementów systemów kwalifikacji dostawców firm operujących w różnych sektorach gospodarki na całym świecie. Tak też jest w przypadku klientów PCC MCAA – Spółka jest kwalifikowana do współpracy jako dostawca surowców na podstawie wyników oceny dokonywanej przez ekspertów platformy.