Dokonano wyboru oferty na zakup modułowego aparatu HPLC/GPC z możliwością rozbudowy

[…]