Dokonano wyboru ofert na zakup i dostawę łaźni ultradźwiękowych, termostatów, czasz grzejnych, mieszadeł mechanicznych

Brzeg Dolny, 14-05-2018 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/MCAA/0012/18 „Zakup i dostawa łaźni ultradźwiękowych, termostatów, czasz grzejnych, mieszadeł […]