Dokonano wyboru ofert na zakup i dostawę łaźni ultradźwiękowych, termostatów, czasz grzejnych, mieszadeł mechanicznych

[…]