Zakup i dostawa szkła oraz drobnych materiałów laboratoryjnych

Brzeg Dolny, 13-03-2018 r.

PCC MCAA Sp. Z.O.O.

w związku z realizacją projektu w konsorcjum z PCC EXOL S.A pt.: Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych […]