Dokonano wyboru oferty na dostawę, montaż i uruchomienie wyparki rotacyjnej

[…]