Dokonano wyboru oferty na dostawę, montaż i uruchomienie wyparki rotacyjnej

Brzeg Dolny, 01.02.2018 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/MCAA/0030/17 „Dostawa, montaż i uruchomienie wyparki rotacyjnej do laboratorium badawczego” w ramach projektu : […]